Korendag Prismare
Leden van de organisatie zijn: Meinco Feddes E-mail Meinco Algemeen coördinator / webmaster en tevens voorzitter organisatie Loes Kotter E-mail Loes Beheerder wijkvoorziening Prismare Logistieke organisatie Website Prismare Roombeek Anniek Janssen E-mail Anniek Senior wijkvoorziening Prismare Logistieke organisatie Website Prismare Roombeek Jacintha Blom E-mail Jacintha Cultuurcoach Enschede Ondersteunend adviseur Website Cultuur in Enschede
Initiatiefnemer Korendag /secreariaat
Ans Broen E-mail Ans
Organisatie
Prismare Enschede Roomweg 167d 7523 BM Enschede Tel: 053 475 7455